ladino

 1. 15.
  Yahudi ispanyolcası

  Yahudi ispanyolcası (גﬞודﬞיאו־איספאנייול‎) veya Ladino (גﬞודﬞייו‎), Hint Avrupa dil grubunun Latin koluna bağlı Eski ispanyolcadan kökenlenmiş olan bir dildir. Yahudiler tarafından konuşulduğu için "Judeo- (Yahudi)" öntakısını almış olan dil, bazı filologlarca Standart ispanyolcanın, tarihi bir varyantı olarak da değerlendirilmektedir.[1][2][3][4][5]

  Vikipedi

  Dil aileleri: Varsayılan: Yahudi ispanyolcası / Ladino
  Yazı sistemi: Latin, Raşi ve ibrani Alfabeleri

  Kullanıcıların yaptığı diğer aramalar: Yidiş, Ladin language, Latince, Sardunyaca, ibranice, Diğer
  Dil ailesi: Romen dilleri, Hint-Avrupa dil ailesi

  Bölgeler: Akdeniz Havzası, Kuzey Amerika, Batı Avrupa, Güney Amerika

  Konuşan sayısı

  100 bin civarında olduğu tahmin edilmektedir.

  En fazla israil'de konuşulmaktadır. (50000 - 100000 kişi)

  2. en fazla konuşulan ülke, Türkiye (7000 - 10000 kişi)

  ABD (3000 - 5000), Fransa (2000 - 3000), Yunanistan (1000 - 2000) ve Brezilya (1000) sonraki dört ülkedir.

  ingiltere, Fas, Bulgaristan ve italya'da toplam 3000 civarı konuşan mevcuttur.

  Bunlar dışındaki tüm ülkelerde konuşan sayısı 500'ün altındadır.
  Konuşanların çoğunu 60 yaşı üstündekiler oluşturmaktadır ve dil genç kuşaklara aktarılmamaktadır.
  Bu yüzden yukarıdaki sayılar çok hızlı bir düşüş içerisindedir. (tarih gerekli)

  Esasen, temel yapısı 15. yüzyıl ispanyolcasını yansıtmaktadır. Ve de zamanla, Türkçeden, Fransızcadan, ibraniceden, Yunancadan, Arapçadan, bazı balkan dillerinden ve de diğer iberik dillerden birçok sözcüğü bünyesine katarak zenginleşmiştir.[6][7][8][9]

  Yahudi ispanyolcasını, yaklaşık 100.000 ila 200.000 kişinin konuştuğu düşünülmekle beraber tam sayısı bilinememektedir. Bunun sebebleri, bugün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olması, konuşanlarını genellikle 65 yaşının üstündekilerin oluşturması ve genç kuşaklara artık aktarılmaması, hiçbir ülkede resmî statüsünün bulunmaması ve ayrıca Modern ispanyolca tarafından asimile edilmesi olarak sayılabilir. Bugün, başta israil ve Türkiye olmak üzere birçok ülkede konuşulmaktadır.[9][10][11][12]

  Guatemala Kızılderilileri ile ispanyolların melezi olan Ladinolar etnisitesiyle karıştırmamak gerekir.

  https://tr.m.wikipedia.or...di_%C4%B0spanyolcas%C4%B1
  0 ... gazeloglu

Alakalı Başlıklar

Devamını Görüntüle