nickleri korona ile değiştirme

  1. 26.
    Koronaci eniste.

    O ne aq keranaci eniste gibi *
    1 ... doblocu eniste