din

  1. 1188.
    "dinsiz insan dini bilinçli olarak yaşama yeteneğini ve böylece onu anlama ve üstlenme olanağını kaybetmiştir; fakat varlığının derinliklerinde hala bunun anısını muhafaza etmektedir."

    mircea eliade

    büyük felsefeci, dinler tarihi profesörü eliade'ye katılmamak ve insan doğasındaki gerekliliğini yadsımak mümkün görünmese de, günümüzde gerçek bir karşılığı olmayan, içi boşaltılarak hurafelerle doldurulmuş, diğer pek çok değer ve olgu gibi kısırlaştırılmış kavram. ya da şöyle söylemek gerekirse; günümüzde hiçbir dini olgunun, belli bir kitleyi tanımlamaya yeterli bir anlam ihtiva ettiğini düşünmüyorum.
    14 -4 ... fikrimin ince gulu

Alakalı Başlıklar

Devamını Görüntüle