başı açık kadın görmek is te mi yo ruz

  1. 4.
    yallah Arabistan'a nidaları eşliğinde iltica ederek gerçekleşebilecek istek.
    3 -2 ... aksamci