codex cumanicus

 1. 3.
  Latince olan bu ad Kıpçak Kitabı olarak Türkçeye çevirilebilir.Latin harfleri ile yazılmış ve 81 sayfadan ibaret olan kitabın 13. yüzyıl ortalarından ve 14. yüzyıl ortalarına kadar Hristiyan misyoner ve tacirler tarafından yazıldığı düşünülmektedir. Kıtabin ilk 110 sayfası italyanlar, sonraki 52 sayfası ise Almanlar tarafından yazılmıştır.
  bir metinle tanıyalım:

  ave uçmaknıng kabaga------Selam cennetin kapısı
  tirlikning agacı----------diriliğin ağacı
  yimişing bizge teyirding--meyveleri bize ulaştırdın
  Yesus'un kaçan tuurdıng---isa'yı doğurduğun zaman

  Ave maria kim bizge-------selam meryem ki bize
  tuurdıng bu cehanda-------doğurdun bu cihanda
  anı kim tengri durur------onu. ki tanrı doğurur
  psalma neçik aytıp durur--davud'un ilahlerinin söylediği gibi

  Ave kız kim küsenç öze----selam bakire ki; isteğin üzerine
  kıçkırıp sen tengrige-----söyledin içindekileri sen tanrı'ya
  soygurgatıp işittirding---merhamet ettirip, işittirdin
  sözin tenge biriktirding--ve tanrı'nın sözünüü vücudunda biriktirdin
  4 ... pnar