hoşlanılan kızın ayaklarının 45 numara olması

  1. 4.
    ayaktaş diyebileceğim kadındır. adaş gibi bir şey.
    16 ... actionscr