bugün

ko bahn

Suriye'de 20. Yy başlarına kadar faaliyet gösteren alman demiryolu şirketi. Bazı zırcahillerce bu şirket ismi kürtçe zannedilerek bölge bu isimle anılır. Şirket sahibinin ismi rudolf perwer miydi bilinmez lakin yarın alman menşeli firmaların genel müdürlükleri boşx, zimens, mersodoz kantonu, eyaleti vs. Anılırsa şaşılmaması gereken durumdur.
Gündemdeki Haberler
güncel Önemli Başlıklar