fiyat

  1. 9.
    Fiyat, bir mal, hizmet, üretim faktörü veya genel olarak herhangi bir şeyin bir biriminin el değiştirme veya mübadele (değiş – tokuş) değeridir.
    0 ... soyun yavrum geliyorum