elizabeth

  1. 2.
    "i love elisabeth" ve "el is a bed" gibi ortaokul ergeni esprilerine konu olan isim. ardindan da topluca "tsumiyiuhahahahha" diye gülünür.
    7 -1 ... aftermath