morfoloji

  1. 6.
    insan vücudu söz oknusu olduğunda anatomi ile eşanlamlı biyoloji terimi.
    0 ... prof