bugün

t1

Avrupa Birliğinde serbest dolaşımda olmayan bir eşyanın AB ülkelerine taşınmasında kullanılan transit beyannamesinin rejim kodudur. EFTA ülkeleri de birbirlerine yönelik transitlerde T1 kullanırlar.