bugün

evde interneti olup gazeteye para veren insan

gazetelerin internet nüshalarıyla basılı nüshaları birbirinin tıpatıp aynısı olmadığı için makul bir davranıştır.

tabi, gazete kupürü arşivcilerini de unutmamak gerekir.