kartel

 1. 7.
  firmaların bir grup olarak, karlılıklarını arttırmak için üretim miktarlarını azaltıp, fiyatları yükselterek oluşturdukları organizasyondur.

  kartel, malın satış fiyatı üzerinden, satış bölgesi üzerinden ve üretim miktarı üzerinden oluşturulabilir. kartel oluşturulmadan önce bir kartel üst kurulu meydana getirilir. bu kurul, kartelin marjinal maliyeti(mc) ile satış fiyatını belirler.

  oligopol piyasasında dengenin sağlandığı noktada, kartel belli bir miktar kadar toplam üretim yaparak kartelin marjinal maliyeti(mc) ile satış fiyatı arasında kalan alan kadar kar elde edilir.

  her firmanın kartelin üretim miktarı içindeki payı, firmanın marjinal maliyet(mc) eğrisi ile kartelin marjinal maliyet(mc) eğrisinin kesiştiği noktada belirlenir. Bu üretim miktarı kartel fiyatından piyasada satılır. Firmaların kartel içinden elde edecekleri kar kendi ortalama maliyet(ac) eğrilerine göre belirlenir.

  firmaların ortalama maliyet(ac) eğrileri kartelin satış fiyatına ne kadar yakınsa elde edilen kar o kadar az olur.
  firmaların ortalama maliyet(ac) eğrileri kartelin satış fiyatına ne kadar uzaksa elde edilen kar o kadar fazla olur.
  1 ... shimmyshimmy
entry'i yoruma kapat
 1. henüz yorum girilmemiş.