ön sözleşme

  1. 1.
    Bir akit yapma vaadidir.Sözleşmenin bir vaad sayılabilmesi için vaad edilenin borç doğurucu bir nitelik taşıması gerekir.Sözleşmenin geçerli olması ,sözleşmenin esaslı unsurlarını kapsaması ve kanuni şekile uymasına bağlıdır.
    0 ... sine qua non