bugün

ailede sadakat kurallarına uyulmadan eşlerden biri zina yaptığı taktirde diğer eş zinayı öğrendiği tarihten itibaren 6 ay ve herhalde zinanın gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içinde boşanma davası açabilir. bu süreler hak düşürücüdür. ayrıca dava hakkı olan eş diğer eşi affetmişse bu sebebe dayanarak dava açamayacaktır.
görevli mahkeme: aile mahkemesi, bu mahkemenin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesidir.

yetkili mahkeme: - eşlerden birinin ikametgahı (yerleşim yeri) mahkemesi
- eşlerin dava açılmadan önce son 6 ay birlikte oturdukları yer mahkemesi yetkilidir.

davacı: - eş (karı)
veya,
- eş (koca)

davalı: zina yapan eş (karı veya koca)
(bkz: zirve nedeniyle bosanma davası)
(bkz: hatun buluyoruz zirvesi)
(bkz: nafaka)
(bkz: maaşının %50 sini karısına veren adam)
şu husular önemlidir;
1- hakim önce uyuşmazlığın anlaşma yoluyla çözülmesi yoluna gidecektir. anlaşma sağlanamazsa yargılama yapıp delilleri toplayıp karar verecektir.
2- davacı eşin zina iddiasını; tanıklar, doktor raporu, fotoğraflar, bilirkişi raporu ve çeşitli diğer delillerle kanıtlaması gerekir (mektup, iktidarsız kocanın karısının hamile kalması, davalının zührevi hastalık kapması vb.).
3- karının izni olmadan ırzına geçilmesi zina sayılmaz.
4- bilinç dışı yapılan cisel ilişki (örn; sara krizi) zina sayılmaz.
5- müşterek çocuklar varsa çocukların velayeti ancak zorunluluk varsa davalıya verilebilir.
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.