bugün

Başlama atışını türlü nedenlerle sayılmaz kılan ve atışın yenilenmesini bildiren hakem kararı.
"Yenilen" hükmü açığa çıktı bundan yaklaşık 60 küsur yıl önce!..

Atom (madde) parçalandı!

Maddenin, beyindeki, beş duyuya göre değerlendirmesi olduğu fark edilmeye başlandı..

Ne var ki beynin tek değerlendirmesi değildi bu!

"Dalga (wave) okyanusunda" yüzen, bilinç balıkları olduğumuz düşünüldü!.

Bilinç balıkları, okyanusun derinliklerine daldı; "Holografik Gerçeklik" ile yüzyüze geldi!

Okyanusun ötesinde, beynin, "holografik beyin" olduğu keşfedildi

Kuarksal katmandan geçilip, string teoremiyle, bölünmez parçalanmaz (ahad-samed) TEK'e işaret edildi.

Ve son bir şey daha fark edildi ki; tüm bunların algılandığı katman, bir üst katmanın (semânın) içinde yalnızca bir alt boyut!.

Evren içre evrenlerin, gerçekte, "çok boyutlu tek kare resim" algılamasıyla; "ALLAH" ismiyle işaret edilenin çeşitli isimleriyle tanımlanan özelliklerinin, "An"lık görüntü algılamasından başka bir şey olmadığı "Nokta"sına ulaşıldı!

Ve dahi fark edildi ki, O "Nokta", "ALLAH" ismiyle işâret edilenin ilmindeki sayısız "Nokta"lardan yalnızca bir "Nokta"!

Bunu da ifade eden tek bir tanımlama var..

ALLAHU EKBER!

"Holografik Gerçeklik"ten (ya da mecazla diyelim, hakikatinden) aldığı ilhamla yaşayan birileri, seslendirdi bu gerçeği!.

Bu çağın yenilenmesi de böylece gerçekleşmiş oldu, bize göre!. Bundan sonrası ise, katman içi yatay-detay bilgiden öteye geçebilir mi bilemem

Yeryüzünde yaşamış en muhteşem beyin, geleceğimizin en muhteşem Ruhu; cennet ismiyle tanımlanan boyutun en muhteşem Nuru Muhammed Mustafa (aleyhisselâm)'ın bahşetmiş olduğu bilgilerden yola çıkarak; "Kurân-ı Kerîm" isimli bilgi kaynağının şifrelerini kapasitem kadarıyla deşifre ederek; günümüz anlayışının kaldırabileceği ölçülerle yazmaya çalıştığım bu konular, umarım sizlere yepyeni ve bambaşka bir yaşam boyutunun anahtarı olur.

Bedenlerimizi terk edeceğimiz bu boyuttan sonra, ruhlarımızı da gelecekteki ortamında terk edip; "nur" diye adlandırılan sonsuz yaşamda bir arada olmak niyazıyla..

(bkz: Ahmed Hulusi) nin 2007 tarihinde yazdığı kitabı...

Tamamı için : http://download.ahmedhulu...ad/flashpaper/yenilen.swf
Olup bitenleri kaçırma

İlk öğrenen uludağ sözlük kullanıcıları olacak.