1. 1.
    görsel ve işitsel medya dünyasına yeni bir şeyler katan insan.

    (bkz: produktor)
    2 ... tu kaka bana