1. 1.
  oğuz türklerinin 24 boyundan birisidir.
  #18607630 :)
 2. 2.
  1078 yılında, sultan melikşah ın suriye selçuklu devleti ni kurma emri vermesi üzerine şam ve halep e yerleştirilen türk boylarındandır.
  #20354357 :)
 3. 3.
  anne tarafından mensup olduğumuz türk boyu.
  #26884729 :)
 4. 4.
  anamur yöresinde adı sıkça geçen oğuz boyu.
  #27770426 :)
 5. 5.
  Fatih Sultan Mehmet 1461'de Trabzon'u fethettikten sonra "Karadeniz'in islamlaştırılması politikası" kapsamında, Ortadoğu'dan özellikle Türkmen Yıva soyunu getirerek başta Sürmene olmak üzere, Of, Çaykara, Araklı, Maçka vs. bölgelere yerleştirmiştir.
  #33815277 :)
 6. 6.
  Halen Anadolu'daki Yiva, Yuvalı, Ayvalu, Yuvalıdere, Yuvacık, Ayvacık vb. isimle başlayan bir çok köy vb. yerleşim yerleri, Yıva soyunun iskân edildiği yerlerdir. Özellikle Çorum'un Oğuzlar, Dodurga, Laçin ve Osmancık ilçelerinde Oğuz Boylarına ait köy isimleri yoğunluktadır ve bu köylerden biri de Ayvaköy'dür, ki Yıvaların yerleşimidir.
  #33815302 :)