1. 1.
    tower of power'ın hip terimini açıkla(ma)maya çalışan güzide eseri*.
    ... titrek