1. 1.
    web server. web sitelerinin yayınlandığı donanımsal makinaya (geniş bandlı ağa bağlı bilgisayara) verilen ad.

    Bazen bu bilgisayarda yer alan http sunucu yazılımı için de kullanılır: Apache, IIS web sunucusu gibi.
    ... prof