1. 1.
  Vişnavitler (Vişnu mezhebi mensupları) Vişnu'yu en yüce Tanrı diğer Tanrıları ise ikincil olarak görürler. Gerekçeleri ise Vişnavitlerin Bhagavad Gita'da "Kulun ibadet ettiği uluhiyet veya form ne olursa olsun arzularını ben karşılarım." (Gita:7:21-22) Bu dinin Mö 5. ya da 6. yüzyılda ortaya çıktığı sanılmaktadır.Tüm Hindu dinlerinin içinde ikinci en genç olanıdır.Hindistan'ı Mö 1500 yılında işgal eden Aryan ırkının kültüründen kaynaklanır.Mö 1500 yılında Aryan ırkı pek çok yarı tanrıyla beraber Vişnu'ya da ibadet ediyordu.Ancak Mö 6 ya da 5. yüzyılda birden bu tanrının önemi arttı ve "Tek Tanrı" konumuna getirilip Vaishnavism kültü kurulmuş oldu(bir nevi çok tanrıclıktan tek tanrıcılığa geçiş). Kast sistemini en katı ve vahşi biçimde uygulayan din olarak bilinir. Aryan ırkının dinidir.

  Kutsal Kitapları, Bhagavad Gita(Mö 300), Srimad Bhagavatam, Ramayana, Mahabharatta, Veda'lar ayrıca 12 temel upanishad ve bunlardan başka 13 Vaishnava upanishadı.(Vaishnava dininin mezheplerinden alt kollarından olan Hare Krishna tarikatı 108 upanishadı da kabul ettiğini söyler)

  Felsefeleri;Avatar yani Tanrı'nın dünyaya bedenlenerek gelmesi inancı vardır. islam,hristiyanlık,yahudilik inancına en yakın dindir.insan ile Tanrı olan Vishnu(veya Krişna ya da rama) arasında fark vardır..Mokşa yani kurtuluş demek Krişna'nın cennetinde süresiz kalmak manasına gelmektedir. Tanrı ile bir olmak/aynı olmak inancı Vaishnavism dininde yoktur. Tanrı ile ruhlar tamamen ayrıdır ve ayrı kalacaktır.Doğum ölüm zincirinden kurtulan kalıcı cennete Vişnu'ya sonsuza kadar hizmet etmeye onun mekanında yaşamaya gidecektir.insan "Tanrı" değildir. Ayrıca evren Brahman'ın tezahürü değildir.Evren ve Brahman ayrıdır, aynı değildir.Yarı Tanrılar da Brahman'ın(Krişna) tezahürü değildir ama onun tarafından yaratılmışlardır.Madde gerçektir ilüzyon değidir.Upanishadları da Vedaları da bu yazdıklarıma göre yorumlarlar.

  Monoteist bir dindir.Tek bir "Tanrı" vardır.O da Krişna'dır.(Vişnu'nun avatarı).Bundan başka bir de "üstün melekler" veya Tanrı'nın hizmetçileri olan varlıklar vardır bunlara "yarı Tanrı" denir.Brahma ve Şiva Krişna'nın hizmetçileri olan milyonlarca yarı tanrıdan sadece ikisidir.Vaishnavisme ve vaishnavism dini taraftarlarına göre yarı Tanrılara ibadet etmek kişiyi alçaltır ve Mokşa'ya ulaşmasını engeller.Tek ibadet edilmesi gereken Krişna'dır.

  En önemli amaç Tanrı'ya ibadet etmektir.iman birinci plandadır.Mistik bilgi ve yoga uygulamaları tamamen ikinci plandadır.hata bazı okullar/kollar için "yoktur" bile denebilir. Amaç Krişna'ya ibadet ederek cennete gitmektir..
  1 ... nirvana