1. 1.
    veçhile :(bu) yönden; böylece; uyarınca..
    ... dabaddah