1. 1.
    Arûzda mef'ûlâtü cüz'ünü mefûlât şekline sokmaktır.
    ... yaralimasalcocuklari
  2. 2.
    osmanlıcada bir kimseyi veya bir şeyi alıkoymak, durdurmak anlamlarına gelmektedir.
    1 ... ece kscg