bugün

Arûzda mef'ûlâtü cüz'ünü mefûlât şekline sokmaktır.
osmanlıcada bir kimseyi veya bir şeyi alıkoymak, durdurmak anlamlarına gelmektedir.