1. 1.
    roma hukukunda kazandırıcı zamanaşımı demektir. 5 şartı vardır; süre(tempüs), iyi niyet(bona fides), zilyetlik(possesio), kazandırıcı zaman aşımına uygun mal(res habilis), hukuki sebep(titulus). iyi niyetli üçüncü kişi iyi niyetle zilyetliğinde bulundurduğu malın mülkiyetine belirli bir süre sonra sahip olacaktır. işte bu süre dolmadan elinde olmayan nedenlerle malın zilyetliğini kaybederse actio publiciana in rem davası açarak bu malın kendisine iade edilmesini talep edebilir.
    ... tidal carcinoma