1. 1.
    "annelerin çocuklardan yapmasını istediklerin şeyler" listesinin 2. maddesi (1. maddesi yemek yemektir).
    yaramazlık yapmamak, sessiz sakin durmak, orayı burayı karıştırmamak, vazoları kırmamak, oyuncaklarını dağıtmamak, duvarları karalamamak, gerekirse kımıldamaksızın heykel taklidi yapmaktır.
    ... asiti kaçmış kola