1. 1.
    Nazilerce, ari ırktan olmayanlara verilen isim. untermenschen (aşağı-insanlar) olarak tanımlanır.

    Bunların hayat hakkı aşamalı olarak reddedilir.

    Önce Alman toplumu içindeki sakatlara, sonra da Yahudilere, Çingenelere ve Slavlara karşı uygulanan soykırım, bu mantıkla meşrulaştırılmıştır.
    ... merakli