1. .
    aylık ekonomi ve iş dünyası dergisi. merkez dağıtım tarafından dağıtılmaktadır.
    ... tabuttamenemenyapanimam
  2. .
    55 bin tiraja sahip bir ekonomi dergisi.
    1 ... beyazyelkenli