bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    bankaların ticari değer taşımayan senetleriportföy cüzdanlarından çıkarmaları işlemleridir.
    1 ... worldlike
  2. 2.
    fransızca triyaj (triage) sözü, "seçme, ayırma, eleme" anlamlarına gelmektedir. aynı söz bankacılıkta "ticarî değeri olmayan senetlerin incelenip ayıklanması" anlamında; demir yollarında ise "çeşitli yönlerden gelen vagonların gidiş yönlerine göre ayrıldığı, yeni katarların oluşturulup sevk edildiği üç yol demetinden oluşan gar" anlamında kullanılmaktadır. kurumumuz, sözün bankacılıktaki kullanımı için "ayırma, eleme"; demir yollarındaki kullanımı için de "üçlü alan" karşılıklarını önermektedir.
    1 ... linka