1. 1.
    shadow isimli parçasında çocuk işçi çalıştırmıştır.*
    ... tenete