1. 1.
  anonim bir azerbaycan türküsüdür.

  Toyuk

  Menim Toyuğum Agidi Balam
  Derisi Dolu Yagidi Balam
  Düneyin Bu Vakit Sagidi Balam
  Seni Yanasan Toyuğu Çalan

  Uy Oklanasan Toyuğu Çalan
  Nece Ki Meni Yandırdın
  Seni Yanasan Toyuğu Çalan
  Uy Oklanasan Toyuğu Çalan

  Menim Toyuğum Çil Çil idi
  Kanatları Pul Pul idi
  Toyuk Değil Bülbül idi

  Zübeyde Hala Çıktı Dama
  Baktı Sağa Baktı Sola
  Toyuğu Tuttu Attı Dala
  1 ... kara hilal