1. 1.
  tatarca serçe.
  ... bostorgay
 2. 2.
  (bkz: bostorgay)
  ... bostorgay
 3. 3.
  (bkz: turgay)
  ... sadaeke