bu konuda fikrin mi var? buraya entry ekle. üye ol
  1. 1.
    fransız sosyolog pierre bourdieu nun, bireylerin grup aidiyeti üzerinden edindikleri maddi ve sembolik kazanımları tanımlamak için kullandığı kavram. mesleki anlamda edinilen prestij, siyasi arenada kazanılan mevki gibi toplumsal sermaye örnekleri mevcuttur.
    1 ... katalonyadankatalanjaponkatalo