1. 1.
    topika olarak da bilinir. aristoteles’in büyük mantık eseri organon'un 5 numaralı eseridir. diyalektik tartışmalarda izlenecek yöntem üzerine çalışmalarını içerir. aristoteles’e göre kendisinden öncekilerin diyalektik tartışmalara ilişkin eğitimleri hızlı ancak sistemsizdir; öğrencilere tartışma sanatını değil bu sanatın yalnızca ürünlerini vermektedir. aristoteles topikler’de tartışmanın konusundan bağımsız olarak, tartışmanın amacının biçimine uygun olarak izlenmesi gereken yollar belirlemeyi amaçlar. kıyas, araz, cins gibi terimler, incelenen kavramlar arasındadır.
    2 ... ersozmd