1. 1.
    işletmelerin ticari amaçla, alıp sattıkları ve işletmede bulundur­dukları değerlere "ticari mal" ismi verilmektedir.muhasebede hesap kodu 153 tür
    ... white pages