1. 1.
  Bir edgar allan poe şiiri.
  2 ... october
 2. 2.
  kuzgun.
  1 ... october
 3. 3.
  Bir zamanlar kasvetli bir geceyarısı, unutulmuş eski bilgilerin
  Tuhaf ve antika ciltleri üzerine düşünüyordum,
  Yorgun ve sıkıntılı-
  Uyumak üzereydim, neredeyse başım düşüyordu ki,
  Bir tıkırtı geldi birden, sanki kibarca
  Oda kapımı çalan-çalan birisi gibi.
  'Odamın kapısını tıklatan' diye söylendim 'bir konuk-
  Başka bir şey değil, yalnızca bu.'
  Ah, iyice anımsıyorum ki o hazin Aralıktı;
  Ve zemine vuruyordu sönen her bir közün yansısı.
  Sabahı istiyordum şevkle; -Boş yere
  Aramıştım
  Ödünç bir avuntuyu kederden-
  Yitik Lenore'un kederinden-
  O eşsiz ve pırıl pırıl kızın, meleklerin Lenore
  Diye andığı-
  Buralarda, anılmayacak artık adı.

  Ve mor perdelerin belirsiz, hüzünlü, ipeksi
  Hışırtısı
  Önceden hiç duyulmamış tuhaf kokularla dolduruyor-
  Tir tir titretiyordu beni:
  Öyle ki: çarpıntımı bastırmak için tekrarladım.
  'Oda kapımdan girme izni isteyen bir konuk
  bu-
  Oda kapımdan girme izni isteyen
  Geç bir konuk:
  Başka bir şey değil, budur bu.'
  O sıra cesaretimi toplayıp: daha fazla
  Oyalanmadan,
  'Sir' dedim, 'ya da Madam, affınızı dilerim
  Ama
  Gerçek şu ki dalıyordum ve siz öylesine yumuşak
  Bir tıkırtıyla geldiniz,
  Ve öylesine hafifçe tıklattınız-tıklattınız
  Oda kapımı ki,
  Duyduğumdan pek emin değilim sizi'-diyerek kapıyı
  Açtım burda; -
  Karanlıktan başka bir şey yoktu orda.

  Orda durdum, korku ve merakla karanlığın içine
  Baktım uzun süre,
  Kuşkuyla, kurarak hiçbir ölümlünün cüret edemediği
  Hayalleri;
  Ama sükunet bozulmadı ve sessizlik bir ipucu
  Vermedi,
  Ve fısıltıyla söylenen tek sözdü orda
  'Lenore? '
  Buydu fısıldadığım, mırıltılı bir yankıyla geri gelen
  O söz 'lenore'
  Başka bir şey değil, yalnızca bu.

  Odama dönerken alev alev yanarak
  Ruhum
  Aynı tıkırtıyı işittim yine ilkinden biraz daha
  Kuvvetlice.
  'Kesinlikle' dedim, 'kesinlikle bir şey var penceremin
  Kafesinde;
  Öyleyse neymiş bakalım ve bu esrarı
  Çözelim; -
  Rüzgardır, başka bir şey değil bu.'

  Açıverince kepengi, eski devirden kalma
  Azametli bir kuzgun
  Kanat çırpıp sallanarak adım attı
  içeriye;
  Ne bir selam verdi ne bir an durdu ya da
  Oturdu;
  Ama bir Lady'nin ya da Lord'un edasıyla
  Tünedi kapımın üstüne-
  Oda kapımın üstünde bir Pallas büstüne kondu-
  Konup oturdu hepsi bu.

  Derken ciddi ve haşin suratıyla bu abanoz kuş,
  Kaderimi gülümsemeye dönüştürdü,
  'Sorgucun kırkılmışsa da hiç kuşkusuz' dedim
  Korkak değilsin sen,
  Gecenin kıyısından gelen
  Suratsız ve yaşlı kuzgun-
  Gecenin Plutonian kıyısındaki saygı değer adın nedir,
  Söyle bana.'
  Kuzgun dedi ki 'birdahaasla.'

  Çok şaşırmıştım bu çirkin kuşun konuştuğunu duyup
  Böylesine açıkça,
  Pek alakalı olmasa-yanıtı pek anlamlı olmasa da;
  Çünkü kabul etmeliyiz ki yaşayan kimse henüz
  Mazhar olmadı oda kapısının üstünde bir
  Kuş-
  Kuş ya da hayvan görmeye oda kapısının üstündeki
  Büstte,
  Bir isimle 'birdahaasla' diye.

  Ama kuzgun, sessiz büstün üstünde tek başına
  Yalnızca bu sözü söyledi, sanki bu bir tek sözle
  içini dökmüş gibi.
  Sonra başka birşey söylemedi- ne de bir tüyünü
  Oynattı-
  Ben mırıldanana dek, 'önceden uçtu diğer
  Dostları-
  Sabahleyin beni terk edecek, umutlarımın
  Önceden uçup gittiği gibi.'
  O zaman

  EDGAR ALLAN POE
  5 ... october
 4. 4.
  the raven

  once upon a midnight dreary, while i
  pondered, weak and weary,
  over many a quaint and curious volume
  of forgotten lore--
  while i nodded, nearly napping,
  suddenly there came a tapping,
  as of some one gently rapping, rapping
  at my chamber door.
  "'tis some visitor," i muttered,
  "tapping at my chamber door--
  only this and nothing more."

  ah, distinctly i remember it was in the
  bleak december;
  and each separate dying ember wrought
  its ghost upon the floor.
  eagerly i wished the morrow; --vainly i
  had sought to borrow
  from my books surcease of sorrow--
  sorrow for the lost lenore--
  for the rare and radiant maiden whom
  the angels name lenore--
  nameless here for evermore.

  and the silken, sad, uncertain rustling
  of each purple curtain
  thrilled me--filled me with fantastic
  terrors never felt before;
  so that now, to still the beating of my
  heart, i stood repeating
  "'tis some visitor entreating entrance
  at my chamber door--
  some late visitor entreating entrance
  at my chamber door; --
  this it is and nothing more."

  presently my soul grew stronger;
  hesitating then no longer,
  "sir," said i, "or madam, truly your
  forgiveness i implore;
  but the fact is i was napping, and so
  gently you came rapping,
  and so faintly you came tapping,
  tapping at my chamber door,
  that i scarce was sure i heard you" --
  here i opened wide the door; --
  darkness there and nothing more.

  deep into that darkness peering, long i
  stood there wondering, fearing,
  doubting, dreaming dreams no mortal
  ever dared to dream before;
  but the silence was unbroken, and the
  stillness gave no token,
  and the only word there spoken was the
  whispered word "lenore!"
  this i whispered, and an echo murmured
  back the word "lenore!"
  merely this and nothing more.

  back into the chamber turning, all my
  soul within me burning,
  soon again i heard a tapping somewhat
  louder than before.
  "surely," said i, "surely that is
  something at my window lattice
  let me see, then, what thereat is, and
  this mystery explore--
  let my heart be still a moment and this
  mystery explore; --
  "'tis the wind and nothing more!"

  open here i flung the shutter, when,
  with many a flirt and flutter
  in there stepped a stately raven of the
  saintly days of yore.
  not the least obeisance made he; not a
  minute stopped or stayed he;
  but, with mein of lord or lady, perched
  above my chamber door--
  perched upon my bust of pallas just
  above my chamber door--
  perched, and sat, and nothing more.

  then this ebony bird beguiling my sad
  fancy into smiling,
  by the grave and stern decorum of the
  countenance it wore,
  "though thy crest be shorn and shaven,
  thou," i said, "art sure no craven,
  ghastly grim and ancient raven
  wandering from the nightly shore--
  tell me what thy lordly name is on the
  night's plutonian shore!"
  quoth the raven, "nevermore."

  much i marvelled this ungainly fowl to
  hear discourse so plainly,
  though its answer little meaning--
  little relevancy bore;
  for we cannot help agreeing that no
  living human being
  ever yet was blessed with seeing bird
  above his chamber door--
  bird or beast upon the sculptured bust
  above his chamber door,
  with such name as "nevermore."

  but the raven, sitting lonely on the
  placid bust, spoke only
  that one word, as if his soul in that
  one word he did outpour.
  nothing farther then he uttered--not a
  feather then he fluttered--
  till i scarcely more than muttered
  "other friends have flown before--
  on the morrow he will leave me, as my
  hopes have flown before."
  then the bird said "nevermore."

  startled at the stillness broken by
  reply so aptly spoken,
  "doubtless," said i, "what it utters is
  its only stock and store
  caught from some unhappy master whom
  unmerciful disaster
  followed fast and followed faster till
  his songs one burden bore--
  till the dirges of his hope that
  melancholy burden bore
  of 'never--nevermore.'"

  but the raven still beguiling all my
  sad soul into smiling,
  straight i wheeled a cushioned seat in
  front of bird, and bust and door;
  then, upon the velvet sinking, i betook
  myself to linking
  fancy unto fancy, thinking what this
  ominous bird of yore--
  what this grim, ungainly, ghastly,
  gaunt, and ominous bird of yore
  meant in croaking "nevermore."

  this i sat engaged in guessing, but no
  syllable expressing
  to the fowl whose fiery eyes now burned
  into my bosom's core;
  this and more i sat divining, with my
  head at ease reclining
  on the cushion's velvet lining that the
  lamp-light gloated o'er,
  but whose velvet violet lining with the
  lamp-light gloating o'er,
  she shall press, ah, nevermore!

  then, methought, the air grew denser,
  perfumed from an unseen censer
  swung by seraphim whose foot-falls
  tinkled on the tufted floor.
  "wretch," i cried, "thy god hath lent
  thee--by these angels he hath sent thee
  respite--respite and nepenthe from thy
  memories of lenore,
  quaff, oh quaff this kind nepenthe and
  forget this lost lenore!"
  quoth the raven "nevermore."

  "prophet!" said i, "thing of evil!
  prophet still, if bird or devil!--
  whether tempest sent, or whether
  tempest tossed thee here ashore,
  desolate yet all undaunted, on this
  desert land enchanted--
  on this home by horror haunted--tell me
  truly, i implore--
  is there-- is there balm in gilead?--
  tell me-- tell me, i implore!"
  quoth the raven "nevermore."

  "prophet!" said i, "thing of evil! - prophet still,
  if bird or devil!
  by that heaven that bends above us - by that god
  we both adore --
  tell this soul with sorrow laden if, within the distant
  aidenn,
  it shall clasp a sainted maiden whom the angels name
  lenore --
  clasp a rare and radiant maiden whom the angels
  name lenore."
  quoth the raven "nevermore."

  "be that word our sign of parting, bird
  or fiend!" i shrieked, upstarting--
  "get thee back into the tempest and the
  night's plutonian shore!
  leave no black plume as a token of that
  lie thy soul hath spoken!
  leave my loneliness unbroken! --quit the
  bust above my door!
  take thy beak from out my heart,and
  take thy form from off my door!"
  quoth the raven "nevermore."

  and the raven, never flitting, still is
  sitting, still is sitting
  on the pallid bust of pallas just above
  my chamber door;
  and his eyes have all the seeming of a
  demon's that is dreaming,
  and the lamp-light o'er him streaming
  throws his shadow on the floor;
  and my soul from out that shadow that
  lies floating on the floor
  shall be lifted--nevermore!

  edgar allan poe - 29 ocak 1845
  4 ... tyrigonath
 5. 5.
  ankara'da esatta bulunan,crossfire'ın albüm kayıt ve provalarını gerçekleştirdiği,önceden arcane'in bassçısı kaan'ın sahibi olduğu,sonra ortağı kaya'ya devrettiği güzel bir prova ve kayıt stüdyosu...
  1 ... apeiron
 6. 6.
  alan parsons project, tales of mystery and imagination albümünden.

  the raven "kuzgun" en önemli özelliği digital vocoder - bilim kurgu ve korku filmlerinde sık duyulan o metalik insan sesleri - kullanılan ilk rock parçası olması. ingiliz plak yapım şirketi emı'nin araştırma labratuarlarında üretildiğinden bazı kaynaklarda emı vocoder olarak da rastlanabiliyor.

  vokalde - belki de tüm kariyeri boyunca ilk ve son kez - alan parsons var! eric woolfson da klavyeliler ve geri vokalde. koro kısmı ve orkestra andrew powell yönetiminde bob howes ve english corale orchestra'nın icraatı..

  elektrik gitar solosu grubun diğer gediklisi ıan bairnson'dan.. ıan, baştan sona tüm "project"lerde yer aldı. notaları neredeyse hiç distorsiyon kullanmadan -sesi "bozmadan"- tek tek çalması, gürültüsüz ve sakin, gerilimsiz tekniği çok yerde david gilmour'u hatırlatır bana ama tabii yapılan müziğin senfonik konsepti içinde fazla atraksiyonlu, büyük sololar da beklememek gerek. neticede iyi rock gitaristi deyince aklıma hiçbir zaman ıan gelmese de alan parsons project'i bir senfoni orkestrası gibi büyük bir ekip olarak dinlemek gerek..
  4 -1 ... cheb
 7. 7.
  edgar allen poe $iiri. the simpsons bu $iirden uyarlanmı$ bir bölüm yapmı$tır.
  2 ... speedygonzales
 8. 8.
  poe'nun okunmadan ölünmemesi gereken şiiri. the simpson'taki bölümünde marge'ın * duvardaki resminde saçlar için artı pano konulması bayağı komikti. *
  1 ... friday night
 9. 9.
  okudukça bir kez daha okuma isteği uyandıran, her okumada kendini daha çok sevdiren, zaman zaman ağlatabilen mükemmel bir E. A. Poe şiiri..
  1 ... zekeriyabeyaz
 10. 10.
  (bkz: nevermore)

  kimi zaman çok anlamlı, kimi zaman çok anlamsız bir sözcük olabiliyor bu şiirde. ince ince hesaplanarak yazılmış bir şiirdir bence.
  1 ... iset