1. 1.
    havanın ısınıp soğuması ile oluşan basınç tipine termik basınç denir. Sıcaklığın artmasıyla hava genişler, hafifler ve yükselir, yükselen havanın yere yaptığı basıncın azalmasıyla oluşan basınca alçak basınç, sıcaklığın azalmasıyla soğuyan havanın hacmi daralır, ağırlaşır ve alçalır, alçalan havanın yere yaptığı basıncın artmasıyla oluşan basınca ise yüksek basınç denir. Bu şekilde, ısınma ve soğumaya bağlı olarak oluşan basınç merkezlerine termik basınç merkezleri denir.
    1 ... porselen