1. 1.
    TCK madde 19a dayanarak, “bir kişinin aynı anda birden çok yerleşim yeri olamaz.” kalbim gibi.
    -1 ... fall love the white rabbit