1. .
    yeltenme, birşeye başlama
    1 ... aabi
  2. .
    bir işe başlamak.
    ... luzumsuzbiliyorum