1. 1.
    Edirne'nin namlı dahiliye mütehassıslarındandı.
    Müthiş bir doktordu. Göç etmemiş yahudilerdendi sanırım.
    1 ... cartoon pierre