1. 1.
    ing. aşmak , geçmek , geride bırakmak anlamındaki kelime.
    ... okkes