1. 1.
    Subjektif tarzı ve sürekli kendinden bahsetmesi ile rahatsız eden adamı uyarmak isteyen insanın gerçekleştirdiği aktivite.
    ... old quiet stranger