bugün

kis. sivil toplum kurulusu
ingilizcesi, ngo(non-governmental organisation) olarak geçer, 21. yy'da sosyal politikanın temel dinamiklerinden biri haline dönüşmüştür.

Detaylı bilgi için, M. Koray Sosyal Politika incelenebilir.
stock.
http://www.ekopolitik.org/public/file.aspx?id=612
benzer kuruluşlar için:
(bkz: ngo)
(bkz: mongo)
(bkz: igo)
(bkz: gongo)
(bkz: dongo)
(bkz: bongo)
hükümet dışı kuruluşların tümüne verilen isimdir (non-governmental).

kısaca GT olarak kullanılan gönüllü teşekküller isimlendirmesi ülkemiz için daha yakın terimsel anlam ifade etmektedir.stk lar tamamen gönüllülüğün esas tutulduğu ortak amaç, çıkar ve beklentisi olan kesimlerin temsil edildiği örgütlerdir. devletin her alana müdahale edememesinden kaynakla sıkıntı ve problemelerin dile getirilmesinde, meydana gelen doğal afet vb. durumlarda çok çabuk olaya müdahale edebilmesi, devlet bürokrasi kırtasiye ve yazışmaları beklemeksizin problemlere örgütlü hayırseverler tarafından acil müdahalelerde bulunması sivil örgütlerin en güzel farklılığır.
stk ların sayısı ve faaliyetleri ülkelerin gelişmişlik ve sosyal refah düzeyiyle doğrudan ilgilidir. ülkemizde 28 şubat sürecinde pasifize edilen ve kamunun kontrolünde denetimli bir yapıya dönüştürülmek istenen gönüllü örgütler özellikle 1996 ve 1999 stk toplantılarında ele alınarak yeniden yapılandırılmaya çalışılmıştır. En parlak dönemi ise ak parti iktidarı döneminde yaşanmıştır. son yıllarda stk kuruluşları daha fazla özgürleştirilmeye çalışılarak devlet kontrolünden çıkmasının ve bağımsız hareket etmesinin önü açılmıştır. denetlenemsi Emniyet Müdürlüğünden içişleri Bakanlığı bünyesinde bulunan Vakıflar Denetleme Merkezine bırakılmıştır. gönüllü birlikler oluş biçimlerine göre; localar, meslek odaları, vakıflar, dernekler, bunların oluşturduğu birliğe federasyon , birkaç federasyonun birleşmesi ile oluşan yapıya ise konfederasyon denilmektedir .
sivas- tokat- kayseri .