1. 1.
    Ing. Sertleştirici.

    Uçak gövdelerinde saç kaplamaları güçlendirmek için kullanılan destek plakalarıdır.
    ... plane of wings