1. 1.
    rusya'da yaşayan bir türk topluluğudur. önceden şaman olan şor türkleri şimdi ortodoks inancını benimsemişlerdir. şimdi sibirya'da 14000 civarında şor türkü yaşamaktadır.
    ... kisa sureli bellek kaybi