1. .
    mevcut malzemeye, içeriğe, objeye ve daha da genel bir kavram olarak, mevcut varlığa yönelen. mevcut varlığın, var olma sebebini bilerek, asıl çabanın bu sebebin sonuca, daha yalın ve işlevsel bir şekilde ulaştırılmasına çalışan.
    2 ... liberalisticcommunist