1. 1.
  sol kelimesini solculuk anlamında sıfat olarak kullanırsak, ki yapay geliyor bana, solcu çevrenin kendi içinde kullandığı deyimlerden, kelime ve kavramlardan oluşan bir alt dildir.**
  diyalektikten tutalım, devrim, evrim, sorunsal vb. yaygınlaşmış ve genel dilde kabul görmüştür. örneğin tıp jargonundaki misal komplikasyon kelimesinin sol jargonun kelimeleri kadar yaygın olmasını beklemek yanlıştır. türkiye cumhuriyetinde dil bir devlet politikasıdır. bu jargon, cumhuriyetin ilk yıllarındaki orta asya türkçesine dönüş akımına uymuş, türk dil kurumunun osmanlıca ve arapça kelimeler için belirlediği türkçe karşılıkları kullanmıştır. örneğin "örneğin" kelimesinde de bu izi görürüz. ama sol düşüncelerin savunulduğu bazı düşünce kitapları bu konuyu o kadar abartır ki bazı cümleler sözlük olmadan çözülemez. kulağa kimi zaman hoş kimi zaman çirkin gelir. komplikasyona ben tali tesir* demektense sözgelimi yan etki derim. ama bazı örnekler de itici gelmiyor değildir. mesela "sorunsal" gibi. sorun zaten zorlama bir kelime ama neyse ki tutunmuş, "sorunsal" ise temeli henüz yeterince güçlü olmayan bir gövdenin üstüne kat çıkmak gibi olmuş.
  1 ... benzin
 2. 2.
  (bkz: türk solu sözlüğü) *
  ... a la folie