1. 1.
    kayak pistinin tepesine telesiyejle gitmek için alınan bilet.
    #7179534 :)