1. .
    s harfinin ordinat (x,y) eksenine yatay olarak çizilmesine benzer, bir eğridir. alternatif akım ve belirli trigonometrik durumlarda fazlasıyla kullanılan bir kavramdır.

    (bkz: a c devreleri)
    (bkz: trigonometri)
    ... ironny