1. 1.
    kendisi hakkında atıp tuttuğunu düşünen yazara seslenme nidası.
    ... aflterxosruanrgise