1. 1.
    bir mevlevîlikt terimidir. Mevlevî âdâbına göre yapılmaması gereken bir iş yapan, ağır bir kusur işleyen kişinin veya dervişin dergahtan gönderilmesidir. seyyah vermenin simgesi ise ilgili kişinin yani dergahtan gönderilecek kişinin kapıda çıkarttığı ayakkabıları eşiğin önüne burunları dışarıya bakar şekilde konur. Ayakkabının burunlarının dışarıya bakması, ayakkabının sahibinin o tekkede istenmediğinin ifadesidir.
    ... subruhuma